Prezentare Proiect

EFICA - „Practica și consilierea școlară – Instrumente eficiente pentru orientarea în carieră a tinerilor’’ este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 care își propune oferirea de oportunități de orientare și consiliere profesională și de stagii de practică tradiționale și moderne prin metoda inovativă de învățare ,,firmă de exercițiu’’, în scopul îmbunătăţirii perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii ale elevilor din învățământul preuniversitar.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 18 luni, din 28 aprilie 2014 până în 27 octombrie 2015.

Link Facebook