Comunicatul referitor la conferinta din 26 noiembrie 2015

Comunicat de presă

 

Conferința finală EFICA

 

Inspectoratul Școlar Județean Caraș Severin va organiza joi, 26 noiembrie 2015, începând cu ora 13:30, conferința finală a proiectului EFICA – „Practica și consilierea școlară – Instrumente eficiente pentru orientarea în carieră a tinerilor’’. Evenimentul va avea loc la sediul inspectoratului din Str. Ateneului nr. 1, Reșița.

EFICA a oferit pe parcursul implementării oportunități de consiliere profesională prin servicii de specialitate privind orientarea în carieră unui număr de 480 elevi din clasa a XI-a din liceele județului Caraș Severin, din care 420 au beneficiat și de stagii de practică tradițională la agenții economici locali, iar 60 de elevi au avut șansa să exerseze o formă de practică modernă prin metoda inovativă de învățare ,,firmă de exercițiu’’.

La eveniment sunt așteptați să participe elevi din grupul țintă, experți din echipa de management și de implementare a proiectului, directori de la liceele din județul Caraș Severin, reprezentanți ai agenților economici și nu în ultimul rând, oficialități locale.

Conferința finală marchează încheierea oficială a perioadei de implementare a proiectului. Cu acest prilej, dna Daniela Carasava, Expert Implementare și Evenimente va prezenta rezultatele obținute pe parcursul celor 19 luni de implementare. Dna Gabriela Pfeifer, Directorul Colegiului Național C.D. Loga, va susține o prezentare despre dezvoltarea și evoluția firmelor de exercițiu create în proiect din perspectiva partenerului de proiect și transferul de bune practici către generațiile următoare.

Responsabilitatea comună privind integrarea pe piața muncii a elevilor absolvenți va fi abordată împreună cu elevi, directori de licee și reprezentanți ai mediului economic într-o dezbatere despre bune practici identificate în EFICA și modalități de valorificare a acestora în viitor. Dna Valeria Ungur, Coordonator Experți Consiliere Profesională va prezenta rezultatele studiului privind percepția elevilor din grupul țintă asupra importanței consilierii profesionale, bazate pe analiza comparativă a gradului de informare a elevilor în legătură cu activitatea de consiliere înainte și după finalizarea activității de consiliere și a campaniei de informare privind beneficiile consilierii și orientării profesionale. Despre EFICA de la implementare la sustenabilitate vor vorbi cei 3 coordonatori de activități, Dna Valeria Ungur, Coordonator Experți Consiliere Profesională, dna Rodica Vesa, Coordonator Îndrumători Practică și dna Roxana Georgescu, Coordonator Firme de Exercițiu.

Proiectul EFICA – „Practica și consilierea școlară – Instrumente eficiente pentru orientarea în carieră a tinerilor’’, implementat în parteneriat Colegiul Național C.D. Loga, a demarat în 28 aprilie 2014 și se va finaliza în 27 noiembrie 2015. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!