Obiective

Obiectiv general

Sprijinirea elevilor din învăţământul preuniversitar – anii terminali – în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea competenţelor practice ale acestora.

Obiective specifice

  1. Dezvoltarea, adaptarea, promovarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională pentru sprijinirea a 480 elevi în tranziția de la școală la viața activă;
  2.  Creșterea relevanței rezultatelor învățării dobândite la locul de muncă prin organizarea interactivă de stagii de practică pentru 420 de elevi;
  3.  Dezvoltarea și promovarea parteneriatelor între școli și agenții economici în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă;
  4.  Dezvoltarea abilităților și competențelor practice a 60 de elevi prin metoda inovativă de învățare ,,firma de exercițiu’’.